Nederlandse Ambassade in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Eerste aanvraag paspoort minderjarige

Is uw kind Nederlander, jonger dan 18 jaar, heeft het niet eerder een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart gehad? Staat het ook niet bijgeschreven in een Nederlands paspoort van 1 van de ouders? Dan kunt u een Nederlands paspoort voor hem aanvragen.

Checklist verplichte documenten

U moet van alle documenten het origineel én een kopie overleggen. Waar staat ‘huwelijk’ kunt u ook lezen ‘geregistreerd partnerschap’, waar staat ‘vader’ kunt u ook lezen ‘duomoeder’.

Documenten die buiten Nederland zijn afgegeven moeten in principe gelegaliseerd zijn. Hier zijn uitzonderingen op. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina  Legaliseren van documenten.

Belangrijk: lees naast onderstaande checklist de informatie over het doen van een aanvraag in het land waar u verblijft. Soms heeft u extra documenten nodig. Deze informatie vindt u in de link bovenaan in de rechterkolom van deze pagina.

    Check
1

Een afschrift van de geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister
Een volledig afschrift van de geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister met daarop de geboorteplaats van uw kind en de volledige namen van beide ouders. Het afschrift of uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Ziekenhuisaktes zijn niet toegestaan.

 [ ]
2

Een bewijs van legaal verblijf in het land van aanvraag van kind en ouder(s).

Kijk op de pagina 'Aanvragen reisdocument in [naam land]' welk document u hiervoor nodig heeft.

 
3 Alle op naam gestelde identiteitsbewijzen en/of reisdocumenten, ook als deze zijn verlopen.  [ ]
4 Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Lees voor meer informatie het document Fotomatrix Model 2007.  [ ]
5

Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
U heeft hiervoor de keuze uit het paspoortaanvraagformulier dat u eerst uit kunt printen en daarna met de pen invult, óf het paspoortaanvraagformulier dat u eerst digitaal invult en daarna uitprint.
Het paspoortaanvraagformulier moet worden ondertekend door beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

 [ ]
  Is 1 of zijn beide ouders van uw kind overleden? Dan heeft u een afschrift van een overlijdensakte nodig.  [ ]
  Bent u niet de ouder maar de voogd van uw kind? Dan heeft u een afschrift van een gerechtelijke uitspraak nodig die de voogdij bewijst. Dit afschrift mag niet ouder zijn dan 1 jaar.  [ ]
6

Afschrift van de huwelijksakte van de ouders.
Een volledig afschrift van de huwelijksakte van de ouders. Op de akte moeten de volledige namen van de ouders en de huwelijksdatum staan. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

Waren de ouders tijdens de geboorte van uw kind niet met elkaar getrouwd? Bekijk wat voor u van toepassing is:

A. De beide ouders of alleen de moeder was Nederlands.
B. Alleen de vader was Nederlands.

 [ ]
 

A. Beide ouders of alleen moeder Nederlands
Waren de ouders tijdens de geboorte van uw kind beiden Nederlands of was alleen de moeder Nederlands? Lever de volgende documenten aan:

Van de moeder: een bewijs dat de moeder tijdens de geboorte niet getrouwd was. Dit is:

 
 

- Voor 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: een verklaring van het Bureau Vestigingsregister Den Haag. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van de moeder tijdens haar vertrek uit Nederland staan vermeld. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

of :

 [ ]
 

- Na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: uittreksel van de basisregistratie personen van de laatste gemeente waar de moeder ingeschreven stond. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van de moeder tijdens het vertrek uit Nederland staan vermeld.

en (of, als de moeder nooit in Nederland heeft gewoond):

 [ ]
 

- Een verklaring van burgerlijke staat van de moeder afgegeven door het land van haar hoofdverblijf.

 [ ]
 

- Origineel Nederlands paspoort van de moeder (afgegeven voor de geboorte van uw kind) en een geldig verblijfsdocument.
of:

 [ ]
  - Andere documenten waaruit blijkt hoe de moeder het Nederlanderschap heeft verkregen. Bijvoorbeeld: een naturalisatiecertificaat, een optiebevestiging, adoptiepapieren of een erkenningsdocument.  [ ]
 

Van de vader:
- Een verklaring van burgerlijke staat van de vader, afgegeven door het land van zijn hoofdverblijf.

 [ ]
 

Van beide ouders:  
- Een afschrift van een echtscheidingsakte als 1 van de ouders eerder was getrouwd.

 [ ]
 

B. Alleen vader Nederlands
Waren de ouders tijdens de geboorte van uw kind niet met elkaar getrouwd en was alleen de vader Nederlands? Lever de volgende documenten aan:
Van de vader: een bewijs van de burgerlijke staat. Dit is:

 
 

- Voor 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: een verklaring van het Bureau Vestigingsregister Den Haag. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van de vader tijdens zijn vertrek uit Nederland staan vermeld. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

of :

 [ ]
 

- Na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: uittreksel van de basisregistratie personen van de laatste gemeente waar de vader ingeschreven stond. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van de vader tijdens het vertrek uit Nederland staan vermeld.

en (of, als de vader nooit in Nederland heeft gewoond):

 [ ]
  - Is uw kind geboren/erkend vóór 1 april 2014? Dan heeft u een verklaring van burgerlijke staat van de vader op het moment van geboorte/erkenning nodig, afgegeven door het land van zijn hoofdverblijf.  [ ]
  - Een afschrift van de erkenningsakte. Is er geen sprake geweest van erkenning? Dan moet uit andere documenten blijken hoe het juridisch ouderschap van de vader is vastgesteld. Bijvoorbeeld door gerechtelijke vaststelling ouderschap, adoptie of wettiging.   [ ]
 

Van de moeder: 
- Een verklaring dat de moeder tijdens de geboorte niet was getrouwd.

 [ ]
 

Van beide ouders:
- Een afschrift van een echtscheidingsakte als 1 van de ouders eerder was getrouwd.

 [ ]
7 Bewijs dat 1 van de ouders het Nederlanderschap bezit. Bijvoorbeeld:  
 

- Een Nederlands paspoort en een geldige verblijfsvergunning in het land van verblijf.

of:

 [ ]
  - Andere documenten die het Nederlanderschap aantonen.  [ ]
8 Voor het aanvragen van een paspoort moet de minderjarige langskomen om zijn identiteit vast te stellen. De ouder of wettelijke vertegenwoordiger die niet meekomt, moet een verklaring van toestemming geven.  
  Woont de niet-verschijnende ouder of wettelijke vertegenwoordiger in Nederland? Dan kan deze bij de afdeling Burgerzaken van de Nederlandse gemeente een gelegaliseerde toestemmingsverklaring opvragen.  
  Heeft uw kind een Burgerservicenummer (BSN)? Dan moet dit nummer ook in zijn paspoort worden vermeld. Lever bij het aanvragen van het paspoort een brief van een overheidsorganisatie aan waarop het BSN staat. Bijvoorbeeld een brief van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de pagina Wat is het Burgerservicenummer?.  [ ]

 

  • Documenten die buiten Nederland zijn afgegeven, worden alleen geaccepteerd als deze afgegeven door het land waar het rechtsfeit (bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk) heeft plaatsgevonden. Alle documenten die zijn opgesteld in het Engels, Frans of Duits worden zonder vertaling geaccepteerd. Spaanstalige akten van de burgerlijke stand worden ook zonder vertaling geaccepteerd. Van documenten in een andere taal moet een vertaling door een beëdigd vertaler worden aangeleverd. Ook deze vertaling moet zijn gelegaliseerd, behalve als de vertaling is gemaakt door een in Nederland beëdigd vertaler.
  • Is een buitenlandse akte al ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag? Dan is een door deze dienst afgegeven afschrift van een akte voldoende. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.