Nederlandse Ambassade in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Verlenging paspoort meerderjarige

Bent u Nederlander, 18 jaar of ouder en heeft u een (verlopen) Nederlands paspoort of heeft u eerder in het paspoort van 1 van uw ouders bijgeschreven gestaan? Dan kunt u een nieuw Nederlands paspoort aanvragen.

Checklist verplichte documenten

U moet van alle documenten het origineel én een kopie overleggen. Waar staat ‘huwelijk’ kunt u ook lezen ‘geregistreerd partnerschap’.

Documenten die buiten Nederland zijn afgegeven moeten in principe gelegaliseerd zijn. Hier zijn uitzonderingen op. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina  Legaliseren van documenten.

Belangrijk: lees naast onderstaande checklist de informatie over het doen van een aanvraag in het land waar u verblijft. Soms heeft u extra documenten nodig. Deze informatie vindt u in de link bovenaan in de rechterkolom van deze pagina.

    Check
1 Alle op naam gestelde reisdocumenten en/of identiteitsbewijzen, ook als deze zijn verlopen.  [ ]
2

Een bewijs van legaal verblijf in het land van aanvraag.

Kijk op de pagina 'Aanvragen reisdocument in [naam land]' welk document u hiervoor nodig heeft.

 [ ]
3 Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Lees voor meer informatie het document Fotomatrix Model 2007.  [ ]
4

Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
U heeft hiervoor de keuze uit het paspoortaanvraagformulier dat u eerst uit kunt printen en daarna met de pen invult, óf het paspoortaanvraagformulier dat u eerst digitaal invult en daarna uitprint.

 [ ]
5

Wilt u voor het eerst de naam van uw partner in uw paspoort vermelden?
Wanneer uw huwelijksakte ingeschreven is in de Basisregistratie Personen (BRP), heeft u hiervoor geen extra documenten nodig.
Is uw huwelijksakte niet ingeschreven in de BRP? Dan heeft u een afschrift van de huwelijksakte nodig. Deze akte hoeft niet recent en ook niet gelegaliseerd te zijn.

 [ ]
 

Is uw partner overleden en wilt u in uw paspoort vermeld hebben dat u weduwe/weduwnaar bent? Dan heeft u een afschrift van de overlijdensakte nodig.
Staat in uw huidige paspoort al dat u weduwe/weduwnaar bent van uw overleden partner. Dan is een afschrift van een overlijdensakte niet nodig.

 [ ]
6 Heeft u een Burgerservicenummer (BSN) en staat dit niet in uw huidige paspoort? Dan moet dit nummer ook in uw paspoort worden vermeld. Lever bij het aanvragen van uw paspoort een brief van een overheidsorganisatie aan waarop uw BSN staat. Bijvoorbeeld een brief van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de pagina Wat is het Burgerservicenummer?.  [ ]
7

Is dit uw eerste vernieuwing van een paspoort na uw 18e jaar en heeft u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit? Dan heeft u ook de volgende documenten nodig:

Bewijs dat 1 van uw ouders in ieder geval tot uw 18e jaar het Nederlanderschap bezat. Bijvoorbeeld:

 [ ]
 

- Een Nederlands paspoort en een geldige verblijfsvergunning in het land van verblijf.

of:

 [ ]
 

- Andere documenten die het Nederlanderschap aantonen.
en:

 [ ]
  - Een volledig afschrift van uw geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister met daarop uw geboorteplaats en volledige namen van uw ouders.  [ ]

 

  • Documenten die buiten Nederland zijn afgegeven, worden alleen geaccepteerd als deze zijn afgegeven door het land waar het rechtsfeit (bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk) heeft plaatsgevonden. Alle documenten die zijn opgesteld in het Engels, Frans of Duits worden zonder vertaling geaccepteerd. Spaanstalige akten van de burgerlijke stand worden ook zonder vertaling geaccepteerd. Van documenten in een andere taal moet een vertaling door een beëdigd vertaler worden aangeleverd. Ook deze vertaling moet zijn gelegaliseerd, behalve als de vertaling is gemaakt door een in Nederland beëdigd vertaler.
  • Is een buitenlandse akte al ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag? Dan is een door deze dienst afgegeven afschrift van een akte voldoende. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.