Nederlandse Ambassade in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Verlenging paspoort minderjarige

Is uw kind Nederlander, jonger dan 18 jaar en heeft het een (verlopen) Nederlands paspoort of heeft het eerder in het paspoort van 1 van zijn ouders bijgeschreven gestaan? Dan kunt u een nieuw Nederlands paspoort aanvragen.

Checklist verplichte documenten

U moet van alle documenten het origineel en een kopie overleggen.

Documenten die buiten Nederland zijn afgegeven moeten in principe gelegaliseerd zijn. Hier zijn uitzonderingen op. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina  Legaliseren van documenten.

Belangrijk: lees naast onderstaande checklist de informatie over het doen van een aanvraag in het land waar u verblijft. Soms heeft u extra documenten nodig. Deze informatie vindt u in de link bovenaan in de rechterkolom van deze pagina.

    Check
1 Alle op naam gestelde reisdocumenten en/of identiteitsbewijzen, ook als deze zijn verlopen.  [ ]
2.

Een bewijs van legaal verblijf in het land van aanvraag van kind en ouder(s).

Kijk op de pagina 'Aanvragen reisdocument in [naam land]' welk document u hiervoor nodig heeft.

 
3. Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Lees voor meer informatie het document Fotomatrix Model 2007.  [ ]
4

Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
U heeft hiervoor de keuze uit het paspoortaanvraagformulier dat u eerst uit kunt printen en daarna met de pen invult, óf het paspoortaanvraagformulier dat u eerst digitaal invult en daarna uitprint.
Het paspoortaanvraagformulier moet worden ondertekend door beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

 [ ]
  Bent u niet de ouder maar de voogd van uw kind? Dan heeft u een afschrift van een gerechtelijke uitspraak nodig die de voogdij bewijst. Dit afschrift mag niet ouder zijn dan 1 jaar.  [ ]
  Is 1 van de ouders van uw kind overleden? Dan heeft u een afschrift van een overlijdensakte nodig.  [ ]
5

Staat de geboorteakte ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u hiervoor geen documenten te overleggen.
Wanneer de geboorteakte niet in de BRP staat ingeschreven, dan heeft u een volledig afschrift van de geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister nodig met daarop de geboorteplaats van uw kind en de volledige namen van beide ouders. Omdat het om een vernieuwing van het paspoort gaat, hoeft het gelegaliseerde afschrift of uittreksel niet recent te zijn. Ziekenhuisaktes zijn niet toegestaan.

 [ ]
6 Bewijs dat 1 van de ouders het Nederlanderschap bezit. Bijvoorbeeld:  
 

- Een Nederlands paspoort en een geldige verblijfsvergunning in het land van verblijf.
of:

 [ ]
  - Andere documenten die het Nederlanderschap aantonen.  [ ]
7 Voor het aanvragen van een paspoort moet de minderjarige langskomen om zijn identiteit vast te stellen. De ouder of wettelijke vertegenwoordiger die niet meekomt, moet een verklaring van toestemming geven.  [ ]
 

Woont de niet-verschijnende ouder of wettelijke vertegenwoordiger in Nederland? Dan kan deze bij de afdeling Burgerzaken van de Nederlandse gemeente een gelegaliseerde toestemmingsverklaring opvragen.

 
8 Heeft uw kind een Burgerservicenummer (BSN) en staat dit niet in zijn huidige paspoort? Dan moet dit nummer ook in zijn paspoort worden vermeld. Lever bij het aanvragen van het paspoort een brief van een overheidsorganisatie aan waarop het BSN staat. Bijvoorbeeld een brief van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de pagina Wat is het Burgerservicenummer?.  

 

  • Documenten die buiten Nederland zijn afgegeven, worden alleen geaccepteerd als deze zijn afgegeven door het land waar het rechtsfeit (bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk) heeft plaatsgevonden. Alle documenten die zijn opgesteld in het Engels, Frans of Duits worden zonder vertaling geaccepteerd. Spaanstalige akten van de burgerlijke stand worden ook zonder vertaling geaccepteerd. Van documenten in een andere taal moet een vertaling door een beëdigd vertaler worden aangeleverd. Ook deze vertaling moet zijn gelegaliseerd, behalve als de vertaling is gemaakt door een in Nederland beëdigd vertaler.
  • Is een buitenlandse akte al ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag? Dan is een door deze dienst afgegeven afschrift van een akte voldoende. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.